VinCE Magazin

AdóváltozásA jövedéki adótörvény (2003. évi CXXVII. törvény) 2014. január 1-jei változása következtében az éttermek, borászatok (nem jövedéki engedélyes kereskedők), amennyiben alkalmi rendezvények keretében értékesítik alkoholtermékeiket és boraikat, úgy a bontott italokról nyilvántartást kötelesek vezetni. Ezt a nyilvántartást az alkalmi rendezvények előtt a NAV Vámigazgatóságainál jóváhagyatni és hitelesíttetni kell (lásd 8/2004. pm rendelet). Alkalmi rendezvénynek minősülnek a fesztivál kitelepülések, bórkóstolók, esküvők stb.

 

Változások 2014. január 1-jétől nem jövedéki engedélyesek tekintetében

2003. évi XCCVII. törvény 110 § (7) bekezdése
(7) Az üzlethelyiség raktárában, továbbá – a Kertv. 2. § 30. pontja szerinti vendéglátást folytató kereskedelmi egység (a továbbiakban: vendéglátó-ipari üzlet) és a Kertv. 2. § 23. pontja szerinti szálláshely-szolgáltatást folytató kereskedelmi egység (a továbbiakban: kereskedelmi szálláshely) kivételével – az üzlethelyiség eladóterében az alkoholterméket kizárólag bontatlan, – a 73. § (16) bekezdésben foglalt tárolás kivételével – zárjeggyel ellátott palackban, a bort bontatlan palackban, továbbá bontatlan, hivatalos zárral ellátott kannában, hordóban is lehet tárolni, értékesíteni. A vendéglátó-ipari üzlet és a kereskedelmi szálláshely üzlethelyisége eladóterének kiszolgálásra szolgáló részében a 2 liter alatti kiszerelésű alkoholtermékből és borból választékonként legfeljebb öt-öt, a 2 literes vagy annál nagyobb kiszerelésű alkoholtermékből és borból választékonként legfeljebb egy-egy bontott palackot, kannát, hordót lehet tartani. A kannás, hordós kiszerelésű bor kimérése az eladótér kiszolgálásra szolgáló részében az e célra kialakított (használt) kimérőedényből (eszközből) vagy közvetlenül a kannából, 25 litert meghaladó edényzetből történő kimérése esetén italadagoló szerkezeten keresztül vagy a vámhatóság által engedélyezett átfolyásmérővel ellátott szerkezet útján történhet.
(7a) A (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vendéglátó-ipari üzlet, kereskedelmi szálláshely által, – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott – alkalmi rendezvényen végzett értékesítés során megmaradt 2 liter alatti kiszerelésű alkoholtermékből és borból választékonként legfeljebb öt-öt, a 2 literes vagy annál nagyobb kiszerelésből pedig választékonként legfeljebb egy-egy bontott palackot, kannát, hordót lehet tartani az üzlethelyiség elkülönített részében. A nem jövedéki engedélyes kereskedő az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tartalmú nyilvántartást vezet az alkalmi rendezvényen értékesítés során visszamaradt, az üzlethelyiség elkülönített részében tartott bontott alkoholtermékről és borról.
(8) E § (7) bekezdésének rendelkezését a szőlőbornak termelői borkimérés keretében történő értékesítése esetén nem kell alkalmazni.
8/2004. (III.10) pm rendelet (jövedéki törvény végrehajtási rendelete)

31/B. §

(1) A nem jövedéki engedélyes kereskedő a Jöt. 110. § (7a) bekezdése szerinti, bontott kiszerelésű alkoholtermékről és borról a vámhatóság által előzetesen jóváhagyott és hitelesített nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
a) az alkalmi rendezvény időpontja, helye;
b) a bontott termék(ek) beazonosítható módon megadott adatai (márka, kiszerelés, darabszám);
c) a bontott termék felhasználásának időpontja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a nem jövedéki engedélyes kereskedő köteles naprakészen vezetni és naptári hónaponként lezárni.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint alkalmi rendezvény:
28. §.
(a) alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendezvény – ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat -, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást;

Tags: , ,

Comments are closed.