Kövér László felhívást tett közzé, melyben a magyar bortermelőket arra kéri és biztatja, hogy a Magyarország méltó képviselésére alkalmas boraikkal vegyenek részt az Országház Borának kiválasztásán.

Fotó: The Wine Photographer

A jelentkezési lap innen tölthető le, a borkiválasztás szabályzata pedig a következő:

1. Nevezési feltételek

1.1 A borkiválasztás kiírója: az Országgyűlés Elnöke.
1.2 A borkiválasztás időpontja: 2017. február 10. – április 28.
1.3 A kiválasztáson részt vehetnek a bortermelők mindazon palackozott minőségi borai és palackozott különleges minőségű borai, melyek a magyarországi előírásoknak megfelelnek és Magyarországon forgalomban vannak.
A meghirdetett fajtabor és házasítás kategóriák a következők:
1.3.1 olaszrizling (száraz) – palackonkénti átadási ár legfeljebb 3 000 Ft + ÁFA;
1.3.2 furmint és furmint alapú házasítás (száraz) – palackonkénti átadási ár legfeljebb 6 000 Ft + ÁFA;
1.3.3 egyéb fehérbor (száraz) a következő fajtákból: hárslevelű, juhfark, kéknyelű, ezerjó – palackonkénti átadási ár legfeljebb 3 000 + ÁFA;
1.3.4 kékfrankos (száraz) – palackonkénti átadási ár legfeljebb 3 000 + ÁFA;
1.3.5 bikavér (száraz) – palackonkénti átadási ár legfeljebb 4 500 + ÁFA;
1.3.6 cabernet franc (száraz) – palackonkénti átadási ár legfeljebb 4 500 + ÁFA;
1.3.7 kadarka (száraz) – palackonkénti átadási ár legfeljebb 3 000 + ÁFA;
1.3.8 tokaji aszú (a hatályos bortörvénynek megfelelő paraméterekkel) – palackonkénti átadási ár legfeljebb 12 000 + ÁFA.
Az Országgyűlés Hivatala a fenti kategóriák nyertes tételeiből 200 palackot vásárol az év folyamán.
1.4 Mintákat küldhetnek be a kiválasztásra bírálat céljából bortermelő vállalatok, egyéni bortermelők. Egy termelő a fent megjelölt kategóriákban kategóriánként egy tétellel nevezhet.
1.5 A nevezéshez a résztvevőknek nyilatkozniuk kell a minta által képviselt bor tételmennyiségéről, mely nem lehet kevesebb 200 palacknál. A pontos mennyiséget a nevezési lapon kell közölni.
1.6 A résztvevők mintánként 4 ingyen palackot juttatnak el a kiválasztás rendezőjéhez, eredeti kiszerelésben 0,5, 0,7, 0,75 vagy 1 literes palackban, 0,375 literes kiszerelés esetében 6 palackot. A palackokon fel kell tüntetni a származási helyet, a termelőt, az évjáratot és a nevet, amely alatt a terméket forgalmazzák.
A minták beküldésére 2017. február 14–16. között 9:00-től 15:00 óráig van lehetőség az alábbiak szerint:
– Az átvétel helye, illetve postacíme: Látogatóközpont – mélygarázs, 1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.
– A beszállításáról egy nappal korábban egyeztetni szükséges a +36-1/441-4014 telefonszámon. Ekkor kérjük megadni a beszállításhoz használt gépjármű típusát, színét, rendszámát, az átadó nevét, telefonszámát.
1.7 A bírálatra benyújtandó borminták az alábbi adatok mintánkénti megjelölésével szerepeljenek a nevezési lapon:
– a résztvevő neve és címe (számlázási cím);
– a bor elnevezése (származási helye, fajta, márkanév, évjárat);
– kategória;
– a borkészlet mennyisége;
– a minta nettó átadási ára.
1.8 A nevezés a kitöltött nevezési lap elektronikus megküldésével, és a nevezési díj átutalásával érvényes. A nevezési lap a borkiválasztás szabályzatának melléklete. A nevezési lapot 2017. február 10-ig kell megküldeni az orszaghazbora@parlament.hu e-mail-címre. Egy kinyomtatott példányt kérünk a megküldött mintákhoz is mellékelni.
A kiválasztáson való részvételhez mintánként nevezési díj befizetése szükséges, melynek összege 8 000 Ft + áfa, azaz bruttó 10 160 Ft/minta. Az átutalásokat a nevezett tételek számának megfelelően, összevontan, egy összegben az Országgyűlés Hivatala MÁK: 10032000-01400805 számú számlaszámára kell teljesíteni.
Az átutalás közleménye rovatban feltüntetendő: „Országház Bora”, valamint a nevező borászat neve.
Befizetés határideje: 2017. február 10.
A Hivatal díjbekérő számlát nem állít ki. A beérkezett összegről szóló számla kibocsátása a nevezési díj beérkezését követő 10 munkanapon belül megtörténik a Hivatal részéről.
A kiválasztásból – jelen szabályzat alapján – kizárt minták nevezési díját a pályázó nem igényelheti vissza. A nevezéssel a résztvevő elfogadja a bírálóbizottság döntését.
1.9 A nevezési lap mellett csatolni kell a mintára vonatkozó, az alábbi adatokat tartalmazó kémiai analízist tanúsító bizonyítványt:
– alkoholtartalom térfogat %-ban kifejezve,
– cukortartalom g/l-ben,
– titrálható savtartalom, borkősavtartalom g/l-ben,
– illósavtartalom (ecetsav g/l-ben),
– összes és szabad SO2-tartalom mg/l-ben.
A borok analízisét esetenként a NÉBIH is elvégezheti ellenőrzési céllal.
1.10 Minden bejelentett mintához proforma számlát kell a nevezőnek elküldeni, amelyen fel kell tüntetni tételenként a borok megnevezését – évjáratjelöléssel –, az alkoholtartalmat, a bor színét és értékét továbbá, hogy: „Országház Bora 2017, minta érték nélkül, kereskedelmi forgalomba nem kerül”.
1.11 A nevezéssel a résztvevő elfogadja a borkiválasztás szabályzatában foglaltakat, és felelősséget vállal az átadott adatok valóságáért. A résztvevő hozzájárul a borkiválasztással kapcsolatos tájékoztató jellegű információk elektronikus médiában és nyomtatott kiadványokban történő megjelenéséhez.

2. A borkiválasztás lebonyolítása és a bizottság működése

2.1 A minták beérkezésekor a kiválasztás szaktanácsadója megvizsgálja a beérkező mintákat és megállapítja, hogy a palackokon szereplő adatok megegyeznek-e a nevezési lapon megadottakkal. Kijavítja az esetleges hibákat és kizárja azokat a mintákat, amelyek nem felelnek meg a jelen Szabályzatban előírtaknak. Ezt követően a szaktanácsadó a szabályzatban előírtak szerint elvégzi az osztályba sorolást a nevezési lapon feltüntetett jellemzők alapján, illetve amennyiben szükséges, saját maga állapítja meg ezen jellemzőket.
2.2 A borkiválasztás lebonyolítását, a szabályzat betartását az elnökség felügyeli. Az elnökség három tagból áll, az alábbiak szerint:
– elnök: Dr. Kállay Miklós;
– alelnök: Niszkács Miklós újságíró, a Magyar Bor Akadémia alelnöke;
– szaktanácsadó: Sánta Zoltán DipWSET, Weinakademiker.
A szaktanácsadó nem vesz részt a bírálatban. Az elnök és az alelnök a bírálóbizottság tagja.
2.3 A borok értékelését a bírálóbizottság végzi. A bírálóbizottság három zsűriből áll. Egy-egy zsűri legalább öt tag együttes jelenléte esetén szavazóképes.
2.4 A borok előzsűrizésen mennek át, amely hivatott kiszűrni az esetleg hibás palackokat. A bírálóbizottság a borok értékelését két napon át végzi, amikor elbírálja a meghirdetett nyolc pályázati kategóriában pályázó borokat. A három zsűri bírálati eredményeit az elnökség ellenőrzi, majd megállapítja a győzteseket.
2.5 A bizottság munkáját a borkiválasztás szaktanácsadója felügyeli. Feladatai a következők:
– a kóstolás megkezdése előtt ellenőrzi a kóstolás előkészületeit, a kóstolási minták helyes sorrendjét;
– ellenőrzi a minták felbontását, hőmérsékletüket, nevezés szerinti azonosságukat és a bizottság tagjai előtti anonimitásukat, valamint figyel a kiszolgálás megfelelő színvonalára;
– figyelemmel kíséri a minták bemutatását, kijavítja a helyes sorrenden tévesen bekövetkezett változásokat, és kiveszi azon mintákat, melyek nem felelnek meg a szabályzati feltételeknek;
– amennyiben szükségesnek ítéli, elrendeli a minta visszakóstolását, olyan esetekben, amikor:
– a bizottság tagjainak többsége ezt megkívánja;
– a tagok által adott pontszámok jelentős eltérést mutatnak,
– a normálistól eltérő ízről érkezik jelentés vagy borhiba gyanúja merül fel;
– kivételes esetekben, amikor a bor értékelése a helytelen besorolás miatt nem megfelelően történt.
2.6 A kiválasztás teljes időtartamában meg kell tartani a borok anonimitását:
– A bizottság elkülönítetten dolgozik, csendben, olyan fényforrás mellett, amely nem változtatja meg a bor színét. Abban a helyiségben, ahol a kóstolás történik, csak azok tartózkodhatnak, akik részt vesznek a kóstolás lebonyolításában. A kóstolóteremben lehetőség szerint 18-22 oC hőmérsékletet kell biztosítani. Tilos a dohányzás és szigorúan csendet kell tartani.
– A palackok felnyitása és a borok kitöltése a bizottság tagjainak látókörén kívül történik, a kapszulát teljes egészében le kell vágni.
– A borokat a kitöltés alatt egy bársonyzsák takarja, egészen a palack szájáig.
– Az egyes tételekre adott pontszámokat, illetve a minták sorszámát csak a döntők lebonyolítása után lehet kihirdetni.
– A bizottság minden egyes tagjának sorszáma és neve megtalálható a fehér terítővel borított asztalon.
– A kóstolópoharak az OIV által megengedett típusúak lehetnek.
– Kóstolási ülésenként száraz bor esetében maximum 45 minta, egyéb bor esetében maximum 30 minta kerül bírálatra. A bizottság tagjainak a bírálat alatt kenyér és víz áll rendelkezésükre. A bizottság ülése alatt szükség szerint egy vagy két szünet kerül beiktatásra, amikor egyéb ételek és italok is felszolgálhatók.
A borminták egységes sorozatonként, az alábbi sorrendben kerülnek bírálatra:
– szín szerint: fehér, vörös;
– cukortartalom szerint: a száraz borokkal kell kezdeni;
– évjárat szerint: az újborokkal kezdődik a sor;
– illat szerint: a semleges illatú borokkal kell kezdeni.
A borok az alábbi hőmérsékleten kerülnek bírálatra:
– fehérborok: 10-12 oC,
– vörösborok: 15-18 oC,
– likőrborok: 8-10 oC.
– Az egyes sorozatok kóstolása elején a bizottságok próbabírálatot tartanak, mely alatt megbeszélhetik a tagok által adott pontszámokat, annak érdekében, hogy viszonylag kiegyensúlyozott bírálati követelmények alakulhassanak ki;
– a bizottság tagjai teljes csendben dolgoznak, anélkül, hogy bármi jelét adnák a mintával kapcsolatban kialakult benyomásaiknak;
– a minta bemutatása előtt a bizottság tagjai megkapják a bírálólapot, amely tartalmazza a kóstolandó minta technikai adatait;
– a technikai személyzet begyűjti a bírálólapokat, ellenőrzi helyes kitöltésüket, a bizottsági tag aláírását és átadják hitelesítésre az elnöknek;
– a bizottság tagjai nem rendelkezhetnek másolattal a bírálólapokból;
– a bizottság tagjai nem szerezhetnek tudomást az adott napon az egyes boroknak ítélt pontszámokról és díjakról a kóstolás lezárulása előtt.

3. Borok értékelése

3.1 A borok értékelése a Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége (Les Grands Concours Internationaux De Vins Et Spiritueux) által ajánlott és UIOE, valamint az OIV által kialakított 100 pontos, pozitív bírálati lapon történik.
3.2 Amennyiben egy vagy több bizottsági tag nem találja a mintát megfelelőnek, kezdeményezheti(k) annak kizárását. Amennyiben szükséges, a bizottsági tagok többségi véleménye alapján a minta kizárható, a nevező pedig
3.3 A kóstolók által adott pontokat a technikai titkárság összesíti, majd a számolt átlag adja a bor végleges pontszámát.

4. A díjak odaítélése

4.1 Az Országház Bora 2017 borkiválasztás hivatalos eredményhirdetésére 2017 áprilisában sajtótájékoztatóval egybekötött díjkiosztó gála keretében kerül sor.
4.2 Az Országház Bora 2017 borkiválasztáson a következő díjak kerülnek odaítélésre:
A nyolc meghirdetett kategória győztese jogosult viselni az „Országház Bora 2017” címet. Később ez a megnevezés az évszám megjelölésével tovább használható. A győztes elismerő oklevelet kap, valamint jogosult az Országház Bora 2017 logó elektronikus, illetve öntapadós változatának használatára, melyeket a győztes bor forgalmazása során felhasználhat. Az egyes kategóriák csoportonkénti 2-3. helyezettjei elismerő oklevelet kapnak.
A győztes borászatnak jogában áll a győztes tételt saját címke alatt forgalmazni Országház Bora 2017 logóval ellátva. Az Országgyűlés Hivatalának jogában áll a megvásárolt palackokat saját tervezésű címkével ellátni.
4.3 A rendező fenntartja magának a jogot, hogy a kiválasztásban helyezést elért, és erre vonatkozó jelölést magán viselő borok minőségét ellenőrizze, valamint a jelölést viselő, kereskedelmi forgalomban kapható bor minőségét beazonosítsa a versenyen szereplő azonos boréval.