Impresszum

Kiadó:
Hamu és Gyémánt
1023 Budapest, Margit krt. 5/a 1024
+36-20-935-0311

Felelős szerkesztő:
Vancsik Ivett
vancsik.ivett@hgmedia.hu

Szerkesztő:
Kalmár Borbála
kalmar.borbala@hgmedia.hu

Tesztkoordinátor:
Németh Erika
teszt@vincemagazin.hu

Grafikus:
Petrányi Réka

Képszerkesztő:
Kosina Anett

Hirdetés:
Gál Boglárka
gal.boglarka@kodmedia.hu
,
+36-20-454-3164

Terjesztés:
Csatlós Adrienn
+36-20-441-4011

Adatvédelmi nyilatkozat:
Adatai közlésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Hamu és Gyémánt Kft. (székhely: 1023 Budapest, Margit Krt. 5/a. adatvedelem@vincemagazin.hu) szolgáltatásnyújtás, folyamatos kapcsolattartás, piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából kezelje, az Öntől származó információkkal együttesen dolgozza fel. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Hamu és Gyémánt Kft. az adatokat a jelen nyilatkozatban meghatározott célból átadja Partnerei részére. A Hamu és Gyémánt Kft., valamint Partnerei az adatait a vonatkozó jogszabályok alapján jogosultak kezelni és feldolgozni. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Ön – a fent megjelölt elérhetőségen – tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről az egyes adatkezelőktől, hozzájárulását pedig a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – bármikor visszavonhatja, indoklás és díjfizetés nélkül. A visszavonás az egyes adatkezelőkhöz küldött levélben, illetve e-mailben az Ön neve, címe, e-mail címe megjelölésével történhet.

A részletes Adatkezelési szabályzat az alábbi linken érhető el:
Adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi nyilvántartási szám

Adatvédelmi nyilvántartási szám

Az adatkezelés jelen nyilatkozatban meghatározott céljának megvalósulásával egyidejűleg az Ön által átadott adatok törlésre kerülnek. A Hamu és Gyémánt Kft. tájékoztatja Önt, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban jogsértést észlel, bírósági jogorvoslatot vehet igénybe, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat.